Privacy beleid

CEON hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.
 
Aansprakelijkheid
 
De website(s) van CEON (waaronder de homepage, onderliggende pagina's en sites van dochterondernemingen) met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van CEON Group. Deze sites zijn met zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.CEON en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende en programmatuur op de website, en ook niet voor - ander - schadeveroorzakend gebruik van de website.
 
Auteursrecht
 
Teksten, layout, afbeeldingen en andere items op de sites vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CEON. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 
Wijzigingen
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. CEON behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Privacy
 
CEON gaat zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van relaties. Dit heeft betrekking op de verwerking van gegevens en de verstrekking van gegevens aan derden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens naar CEON zendt, geeft u CEON uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van en te informeren over uitzendwerk. U kunt te allen tijde de door of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen. 
CEON verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. CEON verstrekt geen persoonlijke financiele gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden. Soms geeft deze website links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de CEON Privacy Policy.
 
Cookies
 
CEON maakt gebruik van "cookies". Hiermee kunnen wij informatie over de internetgebruikers bijhouden en inspelen op de wensen van de internetgebruiker.